Sözleşmeli personel dil tazminatı

Sonuç olarak mevcut mevzuat hükümleri dikkate alındığında 45/A maddesi kapsamındaki sözleşmeli personele yabancı dil tazminatı ödenemeyeceğini, üç yıllık süre sonunda kadroya geçme halinde geçmişe dönük olarak ödeme yapılamayacağını, bu ödemenin yapılabilmesi için Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Kamuajans. 2020: Öğretmenliği kazanan sözleşmeli personel bir yıl geçmeden atanabilir mi? 20

2022-11-30
    Gumball resmi
  1. İnternet sitesi
  2. İsim *