Eruzem sınav

2022 23:59) Diğer Fakülteler ve Meslek Yüksek Okulları: 02. SINAV CANLI DESTEK HATTI ALMS, Advancity'nin Perculus ve Sheetzoom ile geliştirdiği ürünüdür

2022-12-01
    Iskarta mal bulmaca
  1. İlk
  2. Sınav sonuçlarını ise eruzemsinav
  3. CANLI DESTEK İÇİN SİSTEME
  4. Aşamadan 50 ve/veya üzeri not alan öğrenciler II
  5. 07